Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) là gì?

SNAP (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung), trước đây được gọi là tem phiếu thực phẩm, là một chương trình chính phủ hỗ trợ người dân mua thực phẩm họ cần để có cuộc sống khoẻ mạnh. Đây là chương trình lớn nhất nhằm chống lại nạn đói tại Mỹ. SNAP giúp nhiều người dân tiết kiệm ngân sách vì họ có thể dùng số tiền họ định mua thực phẩm để giải quyết các nhu cầu khác như hoá đơn y tế, điện nước và tiền thuê nhà.

Làm sao để đăng kí:

Nộp đơn trực tuyến tại YourTexasBenefits.com, đến văn phòng Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Texas địa phương hoặc gọi 2-1-1 (sau khi chọn ngôn ngữ, hãy chọn Tùy chọn 2).

SNAP hoạt động như thế nào?

Tại Texas, tiền trợ cấp thực phẩm của SNAP được đưa vào thẻ Lone Star Card và người dân có thể sử dụng thẻ này như thẻ tín dụng tại bất kỳ cửa hàng nào chấp nhận SNAP. Số tiền quý vị nhận được mỗi tháng phụ thuộc vào thu nhập và quy mô gia đình của quý vị.

Chương trình này dành cho ai?

SNAP dành cho tất cả mọi người – gia đình, người cao niên, người khuyết tật, người thất nghiệp hoặc có việc làm và các cựu chiến binh hoặc quân nhân tại ngũ. SNAP hiện diện để giúp đỡ quý vị bất cứ khi nào quý vị cần.

Nếu thoả mãn các yêu cầu về tính đủ điều kiện, quý vị có thể đăng ký SNAP. Mỗi tiểu bang có những yêu cầu về tính đủ điều kiện khác nhau. Các yêu cầu tại Texas như sau:

  • Những người không có nhiều tiền và đáp ứng các quy định của chương trình.
  • Hầu hết người lớn từ 18 đến 49 tuổi không sống cùng trẻ em ở nhà chỉ có thể nhận SNAP trong ba tháng trong thời hạn ba năm.
    • *Thời hạn hưởng trợ cấp có thể kéo dài hơn nếu người đó làm việc ít nhất 20 giờ/tuần hoặc đang có công việc hoặc đang theo chương trình đào tạo. Một số người lớn có thể không phải làm việc nhưng vẫn được nhận trợ cấp, chẳng hạn như người khuyết tật hoặc đang mang thai.
  • Các hộ gia đình mà tất cả các thành viên đều là người lớn tuổi (60 tuổi trở lên) hoặc người khuyết tật đủ điều kiện tham gia vào Dự án Đơn giản hoá Thủ tục đăng ký tại Texas (TSAP), giúp quá trình đăng ký SNAP dễ dàng hơn và cung cấp trợ cấp ba năm một lần thay vì sáu tháng.

Giới hạn thu nhập tối đa hàng tháng

Biểu đồ sau đây trình bày ý tưởng chung về số tiền (thu nhập) mà hầu hết mọi người hoặc gia đình có thể kiếm và vẫn được tham gia chương trình này. *Thông tin này có thể thay đổi và không được đảm bảo trong quá trình đăng ký.

Quy mô gia đìnhGiới hạn thu nhập tối đa hàng tháng
1$1,775
2$2396
3$3,020
4$3,644
5$4268
Với mỗi người bổ sung, cộng thêm:$625

Các quy định khác

Hầu hết người dân từ 16 đến 59 tuổi phải tuân theo các quy định làm việc để được hưởng trợ cấp SNAP. Các quy định làm việc có nghĩa là người đó phải tìm việc hoặc tham gia một chương trình làm việc đã được phê duyệt. Nếu người đó có việc, họ không được nghỉ việc nếu không có lý do chính đáng.

Số tiền SNAP trợ cấp tối đa hàng tháng

Hầu hết người dân từ 16 đến 59 tuổi phải tuân theo các quy định làm việc để được hưởng trợ cấp SNAP. Các quy định làm việc có nghĩa là người đó phải tìm việc hoặc tham gia một chương trình làm việc đã được phê duyệt. Nếu người đó có việc, họ không được nghỉ việc nếu không có lý do chính đáng.

Quy mô gia đìnhSố tiền SNAP trợ cấp hàng tháng
1$250
2$459
3$658
4$835
5$992
6$1,190
7$1,316
8$1,504
Với mỗi người bổ sung, cộng thêm:$188